Sign in to follow this  
thanhbinhrbvv

Samsung SyncMaster SA100 Model S19A100N Type No LS19A100 firmware

Recommended Posts

=Samsung SyncMaster= SA100

---------------------------------

model     : S19A100N

model code: LS19A100NS/UA

CPU    : Magicolor SE1059LMHL-n

sticer   : S119N0GFA 08.05.12 1003.0(F524)

flash     : Winbond 25x40

matrica    : HT185WX1-400 BOE

66c6823f8212.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
=Samsung SyncMaster= SA100
---------------------------------
model     : S19A100N
model code: LS19A100NS/UA
CPU    : Magicolor SE1059LMHL-n
sticer   : S119N0GFA 08.05.12 1003.0(F524)
flash     : Winbond 25x40
matrica    : HT185WX1-400 BOE
66c6823f8212.jpg
 
 

các bác còn file Rom cua con Samsung SA100 này khác ko. E nạp file trên bật được nguồn rồi nhưng ko hiển thị đươc.

E xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this