Sign in to follow this  
tam360

cần rom acer X163WA

Recommended Posts

Em có man Acer X163WA chi sáng mỗi cao áp, không hiên thị logo cung như tín hiệu, vẫn tắt mở bình thường nghi lỗi rom, anh em nào có file nay cho em xin hoặc hướng dẫn em cách khắc phục. em mới vào nghề nên còn gà lắm. em cảm ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this