lqv77

Dùng mã main khi yêu cầu Schematics và BIOS

Recommended Posts

Vì mainboard laptop có thể được dùng chung cho nhiều dòng máy, nên việc dùng mã main sẽ tăng khả năng tìm được lên.
 
Ví dụ: DV4 và CQ40 (Cùng Core 2 Intel Share) sẽ chung mã main là JAL50 LA-4105P có thể dùng chung BIOS, nó chỉ khác nhau là màn hình bios sẽ hiện là DV4 hay CQ40 mà thôi.

 

desc_318849404_00.jpg
 
Tương tự với DV2000 và Compaq V3000 (cùng Intel 965) sẽ chung 1 mã main là "PAMIRS UMA MB"

 

Pamirs UMA MB.jpg
 
Nếu không biết mã main là gì thì nên xem các bài viết sau:
 
http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?/topic/27009-code-main-laptop-là-gì-what-is-brand-motherboard/
 
http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?/topic/29114-definition-notebook-platform/
 
Thắc mắc liên quan đến mã main là gì thì gửi vào 1 trong 2 link trên luôn nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác