Sign in to follow this  
gialangonline

main msi g41m-p28 mất nguồn cpu

Recommended Posts

em đang có con main msi g41m-p28 mất nguồn cpu, lúc đầu nó còn lúc lên lúc không sau đấy reset mấy lần là nó không chạy nữa. em thay thu con up6103s8 gần chân quạt rùi nhưng không được, có pác nào gặp bện em này rùi thì giúp nhé Thanks nhìu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

up6103s8 là con driver nguồn RAM mà, nếu nguồn RAM ko mất thì thay làm gì (tất nhiên là mất nguồn ram dẫn đến mất nguồn Bắc -> mất luôn vcore nhưng bạn chỉ nói mất nguồn vcore). Thôi thì bạn đo lại vậy, thứ tự các nguồn như mình đã nói (chú ý nguồn Bắc mình muốn nói đến nguồn cấp chung cho cả chip Bắc và CPU, nếu có nguồn này rồi thì kiểm tra chân EN của IC driver vcore có mất áp ko, nếu mất phải dò nó ăn từ đâu, nếu ăn vào trường nhí mà trường nhí có 1 chân thông mass thì xả nó ra). Tạm thời như thế!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình vừa nhận con MSI G41 P28 MS 7592 VER 5.2 Khi kích nguồn card test báo 06 08 

tháo ram DDR3 ra thì kêu đòi ram ...đo các mức nguồn đều đủ .

mình đã lạp lại bios và hấp lại nam và bắc nhưng không được .

Bác nào có schematic msi g41m-p28 ms 7592 ver 5.2 cho xin cái hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp ...

Thanks for your help....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mình vừa nhận con MSI G41 P28 MS 7592 VER 5.2 Khi kích nguồn card test báo 06 08 

tháo ram DDR3 ra thì kêu đòi ram ...đo các mức nguồn đều đủ .

mình đã lạp lại bios và hấp lại nam và bắc nhưng không được .

Bác nào có schematic msi g41m-p28 ms 7592 ver 5.2 cho xin cái hoặc có cao kiến gì xin chỉ giúp ...

Thanks for your help....

http://kythuatphancung.vn/forum/index.php?/topic/30767-msi-g41p33-ms-7592-mainboard-schematics/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this