lqv77

Rom cho bo NTA93A độ Samsung E1920NW B1930NW phím cảm ứng

Recommended Posts

Dùng tool nạp bình thường vào bo NTA93A rồi câu dây như hình.

 

Đợi có máy cụ thể mình sẽ note các dây cụ thể nhé.

 

Đúng là nhầm, nhưng ai đọc cũng biết nhầm nhiều khi lại là "chiêu trò" :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now