Sign in to follow this  
lqv77

Acer AL1716W rom firmware bin

Recommended Posts

Info:

003:  MSTAR, MST/TSUM/SE/FE series, external flash.

004:  Current selected : MST_EXT_SPI #ISP,Size: 128Mbits,16MBytes.

005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<

006:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.

007:  Main Chip ID: 0x003F .

008:  SPIÉÁ´æÐͺţºPM25LV010£¬»º³åÇøµ÷ÕûΪ128K×Ö½Ú£»×´Ì¬¼Ä´æÆ÷Öµ: 0x8E¡£

Firmware:

AL1716W.zip

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em này xài  màn LP171WP4 của laptop

Độ phân giải 1440x900

Cáp LVDS 30pin 8 cặp (2Ch, 6 bit)

Cao áp 1 bóng.

Mình độ nguồn 2 bóng vào phải câu tắt 1 bóng cho thành nguồn 1 bóng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this