Sign in to follow this  
lqv77

[Hỏi] Monitor Samsung 77DF co mỗi bên 1cm

Recommended Posts

anh nghien cuu gium em con benh nay voi đã viết: Ngày 29/03/2009 lúc 08:57

chao anh em co con monitor samsung model 77DF con này của em bị chết tụ cao áp em mang thay tụ rồi nhưng lắp vào có hiện tượng hai bên co vào mỗi bên khoảng 1cm và có hiện tượng có quét ngược hơi cao G2 ảnh răn đều em đo G2 hơn 1000v G1 50v em thấy có con trở đường AFC từ FBT về cháy nhưng đo ko chết no là R511 em ko bít là chết gì nữa em đã thay ic dao động nhưng vẫn vậy

 

Bạn kiểm tra lại đường nguồn B+ cấp cho C sò. Có thể có tụ lọc bị khô hoặc phù.

 

Cò co vào mỗi bên 1 cm thì "chữa cháy" bằng cách kẹp thêm tụ damper.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bạn kiểm tra lại đường nguồn B+ cấp cho C sò. Có thể có tụ lọc bị khô hoặc phù.

 

Cò co vào mỗi bên 1 cm thì "chữa cháy" bằng cách kẹp thêm tụ damper.

do khi thay tụ cao áp không đúng trị số nên xảy ra trương hợp trên, cách giải quyết tạm thời giông như bạn nói

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this