Sign in to follow this  
hiepphuoc

acer Aspire 4739 PCH_ROM-da0zqhmb6c0 kích nguồn ăn dòng 0.5 a rồi sụp khởi động lặp lại

Recommended Posts

nhờ anh anh vinh các anh giúp em với
lúc chưa kích vin = 18.7 
lúc kích vin = 18.5 ( an dòng 0.5 rồi sụp rồi tự khởi động lại liên tục đến 0.5a la sụp )
VCORE lên đến khoản 0.6 thì sụp
tháo fet nguồng vcore thì treo dòng 0.5 không sụp
thay fet và tụ (vin) của nguồng vcore thì vẫn tình trạng cũ

đã cặp thêm tụ 330 vcore
đã nạp bios không có gì thay đổi

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn anh em đã khắc phục được rồi 

do chet con ic logic and      reset  từ chíp - and - hê thống              thường 3,3v           nhưng ở đây nó chỉ = 2v  thay con khác ok

Share this post


Link to post
Share on other sites
cảm ơn anh em đã khắc phục được rồi 

do chet con ic logic and      reset  từ chíp - and - hê thống              thường 3,3v           nhưng ở đây nó chỉ = 2v  thay con khác ok

hay quá bạn cho mình xin tên con linh kiện trên sơ đồ đẻ mình phân tích qua cái 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this