Sign in to follow this  
lqv77

Tấm lót chống tĩnh điện (Lót bàn kỹ thuật) 40x30cm - Giá 80.000vnd

Recommended Posts

Tấm lót chống tĩnh điện (Lót bàn kỹ thuật) 40x30cm - Giá 80.000vnd

 

T2f8EpXQBXXXXXXXXX-80998315.jpg

 

Nhà giàu thì lót cả mặt bàn (các khu công nghiệp lót toàn bộ mặt bàn) nhà nghèo thì mua 1 miếng nhỏ lót chỗ làm việc thôi nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this