Sign in to follow this  
mskim1988ss

Acer Aspire E1 LA-7912P Bios & Schematics

Recommended Posts

cám ơn bạn đã đọc và giúp đỡ nhiều , để mình nạp thử nhé !  

 

 mà bạn ơi cho mình hỏi cái nhé ! Hình như Có 2 con Bios ( 1m - 4m lận mà ) , hix bạn xem lại thử cái Hổ Con !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this