Sign in to follow this  
mimi

Foxconn G41MX 2.0 khoái bios asrock

Recommended Posts

Hôm qua mình nhận Con fox g41mx 2.0 tình trạng card test báo 00 , cpu nóng mình đập ngay bios card test treo D1 lấy bios từ main asrock g41 vs2 thì main boot ok , lấy bios từ main fox khác vẫn treo D1 , nạp đủ loại bios từ version đầu đến cuối vẫn không dc . nhưng nạp của asrock bất kì miễn là G41 ram 2 thì main lai boot ok nhưng không nhận phím chuột .

Đã làm IO thay IO - các trở và tụ ps2 - các trở ngay chân bios - thay sk bios , rà chân IC lock  thay trở 330 ic lock ( k có IC lock thay )

PS: khi vừa nạp bios của main asrock lần đầu tiên gắn vào thì phím chuột có vẻ nhận vì đèn báo numclock mình bật tắt dc các lần sau k nhận . Anh em tư vấn tiếp mình với 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hôm qua mình nhận Con fox g41mx 2.0 tình trạng card test báo 00 , cpu nóng mình đập ngay bios card test treo D1 lấy bios từ main asrock g41 vs2 thì main boot ok , lấy bios từ main fox khác vẫn treo D1 , nạp đủ loại bios từ version đầu đến cuối vẫn không dc . nhưng nạp của asrock bất kì miễn là G41 ram 2 thì main lai boot ok nhưng không nhận phím chuột .

Đã làm IO thay IO - các trở và tụ ps2 - các trở ngay chân bios - thay sk bios , rà chân IC lock  thay trở 330 ic lock ( k có IC lock thay )

PS: khi vừa nạp bios của main asrock lần đầu tiên gắn vào thì phím chuột có vẻ nhận vì đèn báo numclock mình bật tắt dc các lần sau k nhận . Anh em tư vấn tiếp mình với 

Phím chuột PS/2 hay USB?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this