Sign in to follow this  
Trương Thái Nguyên

Sửa GA-H61M-S2PV mất nguồn chính CPU

Recommended Posts

Tình trạng main kích nguồn lên bị ngắt rồi lại tự kích lặp đi lặp lại, đo kiểm tra thì hầu như đủ các nguồn, kể cả nguồn phụ CPU, nhưng nguồn chính CPU không có. Đang nghi lỗi khối vcore thì đột nhiên sau vài lần tự ngắt, tự kích main boot lên hình và báo lỗi M_BIOS và tự recover từ B_BIOS, recover xong main kích 1 phát có luôn nguồn chính CPU và boot luôn. Nghi ngờ lỗi bios làm mất nguồn chính CPU mình tháo 2 bios ra thì quả đúng như vậy, main cứ tự ngắt, tự kích liên tục và nguồn chính CPU không có.
Kết luận: 1 số main H61 nếu mất nguồn chính CPU mà các nguồn khác có hết (kể cả nguồn phụ CPU) thì nên nạp bios trước.
Nhân tiện up luôn quả bios đã read ra từ main trên:

GA-H61M-S2PV.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

em đang gặp con tình trạng là mất nguồn CPU nhưng em đã xử lý thành công , nhưng h thì nguồn đầy đủ cả nhưng main vẫn quạt quay ào ào mà ko thấy lên hình , em đã vệ sinh socket , sấy main ko được em bỏ còi vào thì ko nghe j cả , nhờ  ae tý 

mà em hỏi tý , em đang định nộp bios nhưng em thấy có 2 con bios nhưng trên đó thì chỉ có 1 file vậy bây h nộp con noà ak 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tình trạng main kích nguồn lên bị ngắt rồi lại tự kích lặp đi lặp lại, đo kiểm tra thì hầu như đủ các nguồn, kể cả nguồn phụ CPU, nhưng nguồn chính CPU không có. Đang nghi lỗi khối vcore thì đột nhiên sau vài lần tự ngắt, tự kích main boot lên hình và báo lỗi M_BIOS và tự recover từ B_BIOS, recover xong main kích 1 phát có luôn nguồn chính CPU và boot luôn. Nghi ngờ lỗi bios làm mất nguồn chính CPU mình tháo 2 bios ra thì quả đúng như vậy, main cứ tự ngắt, tự kích liên tục và nguồn chính CPU không có.

Kết luận: 1 số main H61 nếu mất nguồn chính CPU mà các nguồn khác có hết (kể cả nguồn phụ CPU) thì nên nạp bios trước.

Nhân tiện up luôn quả bios đã read ra từ main trên:

Bios main này phiên bản mấy vậy bạn? rev 2.1 hay rev 2.0 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tình trạng main kích nguồn lên bị ngắt rồi lại tự kích lặp đi lặp lại, đo kiểm tra thì hầu như đủ các nguồn, kể cả nguồn phụ CPU, nhưng nguồn chính CPU không có. Đang nghi lỗi khối vcore thì đột nhiên sau vài lần tự ngắt, tự kích main boot lên hình và báo lỗi M_BIOS và tự recover từ B_BIOS, recover xong main kích 1 phát có luôn nguồn chính CPU và boot luôn. Nghi ngờ lỗi bios làm mất nguồn chính CPU mình tháo 2 bios ra thì quả đúng như vậy, main cứ tự ngắt, tự kích liên tục và nguồn chính CPU không có.

Kết luận: 1 số main H61 nếu mất nguồn chính CPU mà các nguồn khác có hết (kể cả nguồn phụ CPU) thì nên nạp bios trước.

Nhân tiện up luôn quả bios đã read ra từ main trên:

Thank TTN alot!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this