Sign in to follow this  
khoa_LCD

aser 5741 có 3v5v ko kjck dc nguồn

Recommended Posts

dòng này chíp kép nên theo mình bạn nên hỏi khách xem trước khi nó chết no có biểu hiện gì. như thế dễ loại trừ Chíp. và có thể khẳng định đc bệnh đến 70%. dòng chíp nam bắc cùng 1 con hay bị dính vào Chíp. nếu sửa phối hợp với khách sẽ giảm trừ đc thiệt hại cho mình và cho khách. bạn thử cắm adaptor xịn rồi bật nguồn lại kiểm tra.nếu vẫn ko bật đc hỏi khách xem nguyên nhân dẫn đến cái chết rồi pót lên ae sẽ cho cao kiến. chúc bạn thành công

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this