Sign in to follow this  
MYGRT

P5KPL-CM đủ nguồn, Clock không load CODE

Recommended Posts

Em đang nhận của khách 4 con main 1 bệnh, các nguồn đủ cả, dùng tải giả kiểm tra Pgood có, clock có nhưng không load CODE, vẫn có tín hiệu RESET từ nam lên.

Anh nào gặp bệnh rồi cho em lời khuyên với, khách hối kinh quá!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Vệ sinh SK, thay CPU khác.

2. thay trở bẹ cạnh Clock

3. Hàn lại or thay Clock

4. Đến đây mà không chạy thì hơi đau đầu rồi.( có thể do Clock chưa tới được 1 trong 3 khối nam, bắc, SK).

Theo kinh nghiệm thì: NẾu CPu nóng dần lên ( nóng chứ không ấm  nhé), thì hầu hết Clock lỗi or trở bẹ cạnh Clock lỗi )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Vệ sinh SK, thay CPU khác.

2. thay trở bẹ cạnh Clock

3. Hàn lại or thay Clock

4. Đến đây mà không chạy thì hơi đau đầu rồi.( có thể do Clock chưa tới được 1 trong 3 khối nam, bắc, SK).

Theo kinh nghiệm thì: NẾu CPu nóng dần lên ( nóng chứ không ấm  nhé), thì hầu hết Clock lỗi or trở bẹ cạnh Clock lỗi )

Đã thử nhưng kết quả vẫn vậy. Hôm nay lại thêm 1 em P5KPL-CM cũng bị bệnh như thế, có lẽ đây là bệnh đặc trưng của dòng asus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this