Sign in to follow this  
Máy Tính AV

HD sửa Foxcon H61MXE Mất vcore...

Recommended Posts

HD sửa Foxcon H61MXE Mất vcore...

Kiểm tra có nguồn 1.05 nhưng mất vcore . muốn có vcorre phải có vccsa. đo chân 1 U37 có mức cao 3v3 đo chân 7 U37 Thấp 0v. vậy lỗi ở đây.
dò mất chân 5 U37. xả bỏ q18 là có vccsa có vcore và máy đã boot. vậy có khách 100k . ai không làm dc thì xem nhé!

no2IMG_20150410_171727.jpgno2Ashampoo_Snap_2015.04.10_17h28m35s_00

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this