HỔ CON

Asus X45VD rev 3.0 Bios

Recommended Posts

ai có schematic main này share em với ạ

hoặc ai có thể giải thích giúp em

main kiểm tra có nguồn 5v và 3.3v ra ngõ pin

nhưng bấm khởi động nguồn không chạy, mất cả đèn nguồn.

em đã kiểm tra nút nguồn bấm còn tốt

 

vậy cao nhân nào giúp em với ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ai có schematic main này share em với ạ

hoặc ai có thể giải thích giúp em

main kiểm tra có nguồn 5v và 3.3v ra ngõ pin

nhưng bấm khởi động nguồn không chạy, mất cả đèn nguồn.

em đã kiểm tra nút nguồn bấm còn tốt

 

vậy cao nhân nào giúp em với ạ

nạp bios là ăn tiền nhá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now