Trương Thái Nguyên

HD sửa H61MXE mất vcore

Recommended Posts

Tình trạng main kích nguồn CPU lạnh tanh, nguồn RAM có, nguồn phụ CPU (V_1D05V_CPU) có, nguồn chính mất. Kiểm tra IC dao động các chân nguồn và lệnh EN có đủ, nghĩ trong bụng chắc IC lỗi. Nhưng chợt thấy cạnh cuộn dây nguồn phụ CPU có con Q41 chỉ có chân D có áp 1.05V, cụ thể đo được thế này:
11180630_915485011831344_118109120277350
Như vậy là mất lệnh EN4 đi vào chân 5 của U37 nên chân 7 mất áp và dĩ nhiên G của Q41 mất áp -> S mất áp. Chân S này là nguồn V_VCCSA cũng cấp cho CPU.
Tiến hành xả bỏ Q18 đã có EN4 -> có V_VCCSA -> có nguồn chính CPU -> main boot lên hình.
11295854_915487505164428_723566725818962
Như vậy V_VCCSA cũng là 1 nguồn cấp trước cho CPU, từ đó mới tạo điều kiện để có nguồn chính (có thể là mở các đường VID, ko đo VID nên ko chắc chắn), do đó nếu mất V_VCCSA thì dù IC dao động đủ nguồn và lênh EN thì cũng ko có vcore.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Máy Tính AV" data-cid="135636" data-time="1432441892"><p>

với h61 chú yws đúng 4 điều. k tính nguồn ram ra. 1 cpu_vtt <br />

2 VCCSA<br />

3 vcore<br />

4 cpurst</p></blockquote>

Cpu-vtt trên sơ đồ e ko thấy ký hiệu này

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tình trạng main kích nguồn CPU lạnh tanh, nguồn RAM có, nguồn phụ CPU (V_1D05V_CPU) có, nguồn chính mất. Kiểm tra IC dao động các chân nguồn và lệnh EN có đủ, nghĩ trong bụng chắc IC lỗi. Nhưng chợt thấy cạnh cuộn dây nguồn phụ CPU có con Q41 chỉ có chân D có áp 1.05V, cụ thể đo được thế này:

11180630_915485011831344_118109120277350

Như vậy là mất lệnh EN4 đi vào chân 5 của U37 nên chân 7 mất áp và dĩ nhiên G của Q41 mất áp -> S mất áp. Chân S này là nguồn V_VCCSA cũng cấp cho CPU.

Tiến hành xả bỏ Q18 đã có EN4 -> có V_VCCSA -> có nguồn chính CPU -> main boot lên hình.

11295854_915487505164428_723566725818962

Như vậy V_VCCSA cũng là 1 nguồn cấp trước cho CPU, từ đó mới tạo điều kiện để có nguồn chính (có thể là mở các đường VID, ko đo VID nên ko chắc chắn), do đó nếu mất V_VCCSA thì dù IC dao động đủ nguồn và lênh EN thì cũng ko có vcore.

cảm ơn a nha.

đã làm được khá nhiều con :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn a nha.

đã làm được khá nhiều con :)

bác Nguyên cho em hỏi chút... em cũng có con main thế này... nguồn cpu đủ cả... chip chạy nóng bt... đèn reset vẫn nháy... đo kĩ lại thì thấy nguồn phụ của cpu bị mất ( nguồn nằm ngay cạnh ic ncp8100). nhờ bác cho ý kiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

các bạn giúp mình con FOXCONN h61mxe ver1.3 không có nguồn VCORE.

Đo trên tải giả:

nguồn RAM (VDDQ = 1,57v)

nguồn VIDALEFRT = 1,05v , VIDCLK = 1,05v, VIDOUT = 1,05v

nguồn VCCPLL = 1,78v

tín hiệu RESET = 0v => xả bỏ Q42 thì có tín hiệu v= 1,05v thì phải   (chân G Q40 không có nên đành xả bỏ Q42)

chân EN cho IC VCORE = 1,05v

VCCSA đo tại chân S Q41 = 1,05v (đo tại chân Tx#4 trên khối FDI của tải giả = 0,6v)

 

mình không biết lần sao nữa :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

các bạn giúp mình con FOXCONN h61mxe ver1.3 không có nguồn VCORE.

Đo trên tải giả:

nguồn RAM (VDDQ = 1,57v)

nguồn VIDALEFRT = 1,05v , VIDCLK = 1,05v, VIDOUT = 1,05v

nguồn VCCPLL = 1,78v

tín hiệu RESET = 0v => xả bỏ Q42 thì có tín hiệu v= 1,05v thì phải   (chân G Q40 không có nên đành xả bỏ Q42)

chân EN cho IC VCORE = 1,05v

VCCSA đo tại chân S Q41 = 1,05v (đo tại chân Tx#4 trên khối FDI của tải giả = 0,6v)

 

mình không biết lần sao nữa :(

Bạn phải hiểu tín hiệu RESET là thế nào? Reset nghĩa là điện áp của nó sẽ có lúc sụt về 0V, bạn xả bỏ Q42 thì lấy cái gì để kéo lệnh CPURESET về 0V nữa? Như vậy làm sao CPU reset được -> làm sao boot được?

CPURST cũng ko phải là điều kiện để có vcore, chưa có vcore thì sao lại đụng đến mạch đó?

Bây giờ đo chân nguồn của IC vcore đi, đủ nguồn thì thử nạp bios.

Kiểm tra trị số và hàn lại R216, R213.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn phải hiểu tín hiệu RESET là thế nào? Reset nghĩa là điện áp của nó sẽ có lúc sụt về 0V, bạn xả bỏ Q42 thì lấy cái gì để kéo lệnh CPURESET về 0V nữa? Như vậy làm sao CPU reset được -> làm sao boot được?

CPURST cũng ko phải là điều kiện để có vcore, chưa có vcore thì sao lại đụng đến mạch đó?

Bây giờ đo chân nguồn của IC vcore đi, đủ nguồn thì thử nạp bios.

Kiểm tra trị số và hàn lại R216, R213.

thank bạn. để mình kiểm tra lại rồi báo sau nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

thank bạn. để mình kiểm tra lại rồi báo sau nhé.

mình đã kiểm tra:

- r213 và r216 vẫn tốt (tháo ra đo Ôm, lắp vào đo áp khi chạy 2 đầu R đều là 1,06v)

- đo điện áp IC VCORE

chân 9 = 1,05v

chân 10 = 5v

chân 12 = 12v

chân 8 = 0,07v (đo tại R365 thì 1 đầu 3,3v      1 đầu 0,07v)

chân 7 = 0,07v

chân 1 = 0v

chân 51 = 0v

mình không biết kiểm tra sao nữa. mong bạn giúp đỡ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình đã kiểm tra:

- r213 và r216 vẫn tốt (tháo ra đo Ôm, lắp vào đo áp khi chạy 2 đầu R đều là 1,06v)

- đo điện áp IC VCORE

chân 9 = 1,05v

chân 10 = 5v

chân 12 = 12v

chân 8 = 0,07v (đo tại R365 thì 1 đầu 3,3v      1 đầu 0,07v)

chân 7 = 0,07v

chân 1 = 0v

chân 51 = 0v

mình không biết kiểm tra sao nữa. mong bạn giúp đỡ.

Chân 7 và 8 là những chân báo "nguồn tốt", bây giờ chưa có nguồn thì làm sao những chân đó có áp được?

1 và 51 cũng ko cần quan tâm.

Mạch nguồn này có IC đệm nên thử tháo mấy con đó ra xem, chú ý phải tháo luôn con fet liên quan kẻo gây chập (fet thì ko được để chân G tự do).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chân 7 và 8 là những chân báo "nguồn tốt", bây giờ chưa có nguồn thì làm sao những chân đó có áp được?

1 và 51 cũng ko cần quan tâm.

Mạch nguồn này có IC đệm nên thử tháo mấy con đó ra xem, chú ý phải tháo luôn con fet liên quan kẻo gây chập (fet thì ko được để chân G tự do).

tháo bỏ hết 3 con ic NCP5901BMNTBG (U21+U25+U22) phải không bạn (tháo cả FET trong mạch đó luôn)

để mình thử rồi báo bạn sau nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

tháo bỏ hết 3 con ic NCP5901BMNTBG (U21+U25+U22) phải không bạn (tháo cả FET trong mạch đó luôn)

để mình thử rồi báo bạn sau nhé

Tháo lần lượt thôi, tháo hết gì làm gì có vcore?

Fet thì tháo con nối 12V hoặc nối G với S (không để cho chân G được "tự do").

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now