Trương Thái Nguyên

HD sửa main chạy I/O W83627 không kích được nguồn

Recommended Posts

Đã thành công trên các main Asrock (ko nhớ model), Asus P5G41T-M LX (2 main này dùng W83627DHG-A) và Asus P5GC-MX/1333 (W83627EHG).
TTình trạng các main trên là ko kích được nguồn, đo đạc như sau:
RTC OK.
3.3V cấp trước cho chip nam: OK
Dây xanh lá thông với chân 72 I/O: OK
Chân 68 I/O có 3.3V. Chập chân kích nguồn thì chân 68 mất áp: OK (ko đo thông mạch trực tiếp vì 1 số main Asus ko thiết kế chân kích nguồn thông trực tiếp đến I/O mà qua 1 hệ thống trường nhí).
Chân 75 I/O (RSMRST) có 3.3V: OK
Chân 61 I/O (3VSB) có 3.3V: OK
Chân 73 I/O (SLP_S3) có 0.8V: NOT OK
Như vậy nguyên nhân là do chân 73 I/O ko đủ áp (chuẩn là 3.3V). Đây là chân nhận lệnh SLP_S3 từ chip nam nên lỗi có thể do chip nam hoặc I/O. Để nhanh chóng và đơn giản câu chân 61 sang chân 73 để giả lệnh, main kích nguồn và boot bình thường.
11350449_918534034859775_852252718635171

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear, seems like that of a p5g41t-m lx motherboard, in this mother board, slp_s3# connected only to three points SIO(73rd pin) l42 diode near clock ic and southbridge. and there it no pullup resistor for this line.. to me it seems like pcb issue..(f it is not rectified with replacement of SIO....\)

 

thanks/

 

 

Translate by google:

Thưa, có vẻ như là của một bo mạch chủ lx P5G41T-m, trong mainboard này, slp_s3 # kết nối chỉ để ba điểm SIO (73 pin) l42 diode gần ic Clock và chip cầu nam. và ở đó nó không có điện trở pullup cho đường này .. với tôi nó có vẻ như vấn đề pcb .. (f nó không được sửa chữa với sự thay thế của SIO .... \)

 

thanks /

Share this post


Link to post
Share on other sites

cho mình hỏi xíu ?bạn đo chân io vậy các chân nào cần đo vậy mình cũng không được rõ mong bạn giúp với ?mình có 2 cái main h61 không kich nguồn được mà không biết dò từ đâu mong bạn giúp với thanhk nhìu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

mình có main asus g41 chân 73 k có áp, chập chân 72 và 73 tự kích nguồn luôn, chân 72 có áp 3.3V, thả ra thì tắt. Bạn chỉ mình hướng giải quyết với, cám ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
mình có main asus g41 chân 73 k có áp, chập chân 72 và 73 tự kích nguồn luôn, chân 72 có áp 3.3V, thả ra thì tắt. Bạn chỉ mình hướng giải quyết với, cám ơn

Chân 72 thông với dây xanh lá, chập chân 72 vào chân 73 đang mất áp khác nào chập dây xanh lá vào dây đen -> kích nguồn (kích ép).

Chân 73 mất áp xả 2 con tụ lọc chân thạch anh thử.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chân 72 thông với dây xanh lá, chập chân 72 vào chân 73 đang mất áp khác nào chập dây xanh lá vào dây đen -> kích nguồn (kích ép).

Chân 73 mất áp xả 2 con tụ lọc chân thạch anh thử.

mình xả 2 con tụ lọc r vẫn thế, có cần lắp lại k bạn. Mình khò lại SIO vì ấn mạnh thấy lên nguồn, nhưng bây giờ tự kích, 1 lúc rồi tắt sau đó tự kích tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bị đứt con trở giữa dây tím và chân kích nguồn.

mình xem trên mạch là chân kích nguồn thông với 1 con trở và đi xuống mass, còn thông với con trở đi vào IO thôi bạn à, bạn giúp mình với, mình đau đầu vụ này quá

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bị đứt con trở giữa dây tím và chân kích nguồn.

mình thấy trên boardview chân kích nguồn qua 1 con trở gần IO vào chân IO, có áp 3,3V. Chân trở thông với chân 68 của IO bác à, chân 68 mất áp clear.png, có khi k vần dc con này nữa bác à, cám ơn bác đã support. Mình xem kĩ nó bị mất mấy con trở dây nữa, thôi để mình chuyển con khác vậy clear.png. Nhờ bác chỉ dạy con khác nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now