Sign in to follow this  
Mr.Phương

Giga G41MT-S2 Báo code 26-25 nhờ anh em giải thích hộ ạ...

Recommended Posts

Em có main Giga G41MT-S2 báo code 26-25. Nguyên nhân chính là do IC clock.

Main nguyên bản của nó là dùng ic clock ICS-9LPRS587EGLF.

Em thay clock mới hoàn toàn dòng này (ICS-9LPRS587EGLF) không có hiện tường gì xảy ra. Vẫn code đó.

Nhưng khi em thay dòng RTM875T-587. Main đã chạy bình thường.

Vậy anh em giải thích giúp em tại sao vậy ạ? Cái này em chưa tìm ra nguyên nhân.

-------------------

Còn một con nữa bệnh như sau:

Main chạy bình thường, nhưng vào bios rồi save lại. Main khởi động nhưng cứ đến C1-00 rồi reset lại.

Nguyên nhân chính vẫn là IC Clock. Main nguyên bản dùng ic Clock RTM875T-587. Em thay một con IC mới hoàn toàn cũng dòng này. Hiện tượng vẫn vậy, nhưng khi thay lại dòng ICS-9LPRS587EGLF. Main chạy bình thường vào Bios rồi save lại ok.

Anh em nào làm nhiều về Giga giải thích giúp em để em có hiểu thêm về dòng main này với ạ.

------------------

Thank's anh em

Share this post


Link to post
Share on other sites
đơn giản thôi. để ý trên schematic khi dùng rtm mà  thay cho ics và ngược lại phải đảo trở cho clock. nếu dùng RTM thì đảo R45 cho R48 và ngược lại

 

Tình trạng lúc đầu như sau: Nhận main nguyên bản và main đó đang dùng ic clock ICS-9LPRS587EGLF. Mình thay ic con khác có cùng dòng ICS-9LPRS587EGLF. Kết quả code 26-25, thay hẳn 3 con mới tính dòng ICS-9LPRS587EGLF. Kết quả vẫn vậy. Thay sang con RTM875T-587 thì main chạy bình thường. Không cần phải thay trở gì cả, vì hai con này thay tương đương được cho nhau. Nguyên nhân vì sao? Vì lúc đầu nó dùng dòng ic ICS-9LPRS587EGLF vẫn chạy bình thường.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this