Sign in to follow this  
khoa_LCD

Asus X550C (X550cc)

Recommended Posts

em có con asus x550c...

bật dòng ăn 0.12A...đo thấy co các nguồn,riêng nguồn cpu ko có ,chạy RT8885

đo có 19v,5v vào ic rồi...ko có sơ đồ chân 

anh em nào làm qua hoặc biết sơ đồ chân chỉ giáo  e với.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this