Recommended Posts

Hàng về ngày 03/08/2015:

 

NPCE985LAODX,

NPCE795PAODX,

NPCE795LAODX,

NPCE795GAODX,

NPCE791LAODX,

 

IT8502,

IT8528,

IT8570,

 

ENE KB3940Q A1,

ENE KB3926QF D2,

ENE KB930QF A1,

 

WPC8769LDG,

PC87541L-VPC,

 

INTEL NM10,

INTEL GM45,

INTEL HM57,

INTEL HM67,

 

TPS51217,

TPS51463,

TPS51621,

 

ISL6236,

ISL6252,

ISL6546,

ISL6566,

ISL62883,

ISL88731,

ISL95835,

ISL95836,

ISL95837,

 

BQ24725,

 

RTM875T-531,

ICS 9LPRS511EGLF,

 

RT8875,

RT8206A,

RT8206B,

RT8802,

RT8807,

RT8223,

RT9214,

 

MAX1987,

MAX17030,

MAX8731, 

 

NCP6131,

PC6132,

Cao áp LED,

IC nguồn 5 dây,

Test Nguồn ATX LCD,

 

MiniPro,

Adapter 32/40/48 for Minipro,

Adapter 32/40/48, 1203P60,

 

STM6960,

Bút hút chíp BEST 939,

đầu sạc Envy,

đầu sạc Lenovo USB,

Cable VGA 2 đầu ZIN,

Bộ 600 lưới mini,

Hút chì đen,

Hút chì xám,

Chi bi 0.35,

Chì bi 0.40,

Chì bi 0.45,

Chì bi 0.60,

Tụ 1000/6v3 nhỏ,

Tụ Nhôm 1500/ 6v3 ,

Giá treo đầu khò,

Bo nguồn 12V ra 5V 3v3,

Ruột máy 936,

Đầu cong 936,

Đầu dao 936,

Cable VGA dài,

Card Test H61 màu đỏ,

Card Test H61 màu xanh lá,

Bo nạp LCD màu đỏ,

Lưới SR170 0.4,

Lưới SR17E HM86.

Lưới 0.60,

Lưới 0.60,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this