Sign in to follow this  
ngọc minh

man sam sung 943 SNXPLUS

Recommended Posts

Các anh cho em hoi em độ bo đa năng vào 943snxplus

Lúc chưa cắm tín hiệu VGA vào thì có hiện bảng chữ trung quốc lên như kiểu báo Check Signal cable ấy.

Nhưng khi cắm cáp VGA vào thì bị như kiểu hổng Panel rồi ấy, nó lên sọc khắp màn hình với đủ các màu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các anh cho em hoi em độ bo đa năng vào 943snxplus

Lúc chưa cắm tín hiệu VGA vào thì có hiện bảng chữ trung quốc lên như kiểu báo Check Signal cable ấy.

Nhưng khi cắm cáp VGA vào thì bị như kiểu hổng Panel rồi ấy, nó lên sọc khắp màn hình với đủ các màu.

Sai thiết lập số cặp tín hiệu. Nếu bo dùng jump thì set lại jump, nếu bo nạp thì nạp bản khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this