Sign in to follow this  

Recommended Posts

Hàng về ngày 23-09-2015 (đã có hàng tại http://kythuatphancung.vn)
 
Card Test Main H61 (Màu đỏ)
Card Test Main H61 (Màu xanh)
Test nguồn ATX hiển thị LCD
Bo Tivi V59
Remote Bo tivi V59
Dây sạc đầu Kim cho HP/Dell
Dây sạc Macbook đời mới
Dây sạc Macbook đời cũ
Đầu sạc HP
Tụ 1000UF 25V
Bo Jumper MT6820 V2.1
Tấm đồng lót chip 0.8mm
Tấm đồng lót chip 1.0mm
Cây tháo vỏ LCD
Bo nguồ 5V 12V
OPTO PC817
TL431
Bộ 13 đầu
Đồng hồ đo Victor CV97
Bo cao áp 4 đèn
Bo cao áp 2 đèn
Bo cao áp 1 đèn 
Bo LCD RTD2270 nhỏ
CPU tải giả 1155
Bo nguồn 3v3 5v 
Bo LCD RTD2025
ISL88731AHRZ
IT8518E
WPCE775LAODG 
TPS51125
KB9012
Intel 945GME
RT8204
BQ24745
TPS51123
RT8204
TPS51620
RT8885
IRF6725
IRF6721
RT8206L
TPS51640
TPS51220
BQ24707

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this