Sign in to follow this  
MR Duy Tu

Lại là nguồn máy đồng bộ Nec

Recommended Posts

Có khi chạy cả ngày k sao . có khi bật chưa lên có khi lên màn hình role đá kêu cạch là reset 3 - 4 lần 1 -2 lần rồi lên hình chạy bt . k cố định số lần . đang chạy cũng đá cạt rồi reset tiếp . có khi chạy tiếp có khi cứ đá liên tục . ae có kinh nghiệm máy đồng bộ này giúp em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this