Sign in to follow this  
lqv77

[Ebook] Thiết bị đầu cuối viễn thông

Recommended Posts

image_2528_1247723426sctt.jpeg

Giáo trình: Thiết bị đầu cuối viễn thông
Thạc sỹ: Trần Viết Thắng
Kích thước: 2.85MB
Dịnh dạng Acrobat


1. Máy thu thanh
2. Nguyên lý ghi - phát âm
3. Nguyên lý thu phát hình
4. Compact disk player
5. VCR (Video Cassette Recorder)
6. DVD Player (Digital Video Disc)
7. Máy FAX
8. Camera
9. Điện thoại bàn. <-- Thấy có cái này hay hay nên để dành nghiên cứu.

 

Thiet_bi_dau_cuoi_vien_thong.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites
image_2528_1247723426sctt.jpeg

 

Giáo trình: Thiết bị đầu cuối viễn thông

Thạc sỹ: Trần Viết Thắng

Kích thước: 2.85MB

Dịnh dạng Acrobat

 

 

1. Máy thu thanh

2. Nguyên lý ghi - phát âm

3. Nguyên lý thu phát hình

4. Compact disk player

5. VCR (Video Cassette Recorder)

6. DVD Player (Digital Video Disc)

7. Máy FAX

8. Camera

9. Điện thoại bàn. <-- Thấy có cái này hay hay nên để dành nghiên cứu.

 

 

Không biết sao mình down file cuẩ bạn về thì không giai nén được. mình down dtài liệu này trên trang Boxnet cùa WallPearl's Blog chia sẻ cùng các bạn

 

http://www.box.net/shared/l43q0zae98

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this