Sign in to follow this  
nguyễn hữu thành

nguồn samsung 1671 mất 24v

Recommended Posts

mới tập tành mong mọi người hướng dẫn tận tình

con này dùng sò dm0465r em đã thử thay sò, quang nhưng không thành công

đo các chân điện áp như này

6 200v

5-

4 1v

3 10v

2-gnd

1-0v

Bạn xem bài độ IC DM0565 là nó đó, chỉ khác ở chỗ 0465 chịu dòng thấp hơn thôi. Sơ đò chân là:

chân 1: Drain (tương đương chân D của FET),

chân 2: GND,

chân 3: VCC (cấp nguồn hồi tiếp)

chân 4: FB (nối với chân 4 của Opto)

chân 5 bỏ

chân 6: HV (nối với điên trở 72K lên nguồn 300V).

 

Chân 1 mà đo được 0v là chưa chạy rồi! Cho dù thay 10 con Opto cũng vậy thôi. Chân 1 thường là 300v.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this