Sign in to follow this  
oneunited

Nguồn dùng DM0565R xin giúp đỡ

Recommended Posts

syncmaster 743nx ko có anh ạ 

Em nghi bên thứ cấp thôi vì nguồn ra đủ mà

Thể loại cắm 1 lúc lâu mới lên hình thường do phồng tụ, nếu ko phồng thì cũng thay thử (có thể bị khô), chế thêm đôi con nữa cho khoẻ.

Nguồn ra đủ nhưng mấy con ZD nó điên điên lên thì cũng gây bệnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thể loại cắm 1 lúc lâu mới lên hình thường do phồng tụ, nếu ko phồng thì cũng thay thử (có thể bị khô), chế thêm đôi con nữa cho khoẻ.

Nguồn ra đủ nhưng mấy con ZD nó điên điên lên thì cũng gây bệnh.

Bác Nguyên đúng là kinh nghiệm dồi dào! Heeeeeeeeeee!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hehe

em vừa độ nguồn cho con acer 17 inh.

khi cắm đủ tuýp và cáp lên panel thì không thể mở nguồn...

 

nhưng khi rút cáp palen ra cắm điện vào thì mở được nguồn, tuýp đã sáng-->  sau đó cắm nốt cáp lên panel thì hiển thị ngon lành.

 

(sử dụng nguồn ngoài thì mọi thứ tốt nhé.)

 

với bệnh trên thì là lỗi có thể do đâu hả bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites
em vừa độ nguồn cho con acer 17 inh.

khi cắm đủ tuýp và cáp lên panel thì không thể mở nguồn...

 

nhưng khi rút cáp palen ra cắm điện vào thì mở được nguồn, tuýp đã sáng-->  sau đó cắm nốt cáp lên panel thì hiển thị ngon lành.

 

(sử dụng nguồn ngoài thì mọi thứ tốt nhé.)

 

với bệnh trên thì là lỗi có thể do đâu hả bác?

Thay con tụ lọc chân 3 bằng loại 100uF.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em đang làm con LG 1753S lúc đầu chết nguồn em độ ok rồi. sau đó kiểm tra  panel chập tháo bỏ 1 tụ ok hết chập nhưng khi gắn cáp vào thì nguồn 5V tụt còn 2.5V . các bác ai làm qua pan này giúp em với. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this