Sign in to follow this  
saodoingoikt

Có phải lỗi rom

Recommended Posts

Em có nhận 1 LCD hiệu Dell (vỏ đã bị thay độ lại ko rõ model ) hư nguồn .sau khi đã fix nguồn xong (đã kiểm tra đầy đủ nguồn )thì máy ok nhưng khi cắm vga vào thì đen thui rút ra thì có biểu tượng digital input chạy lên xuông __em kết luận nạp lại rom .

IC bo khiển : Tsum16awr-lf-1

model màn hình M170EGO1 V1

vậy có phải bị rom không và ai có rom cho em xin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this