Sign in to follow this  
cuongctim

Acer 4736Z UMA / KAL90 + LA-4493P/ có nguồn không hình

Recommended Posts

Tình trạng: Kích nguồn lên ăn dòng 0.20A đứng yên không dao động không tắt.

Kiểm tra: các nguồn điều OK

+ Đã nạp lại BIOS + hấp chip nam + chip bắc nhưng vẫn không được.

 

Mọi người đã gặp quan Pan này chưa share giúp em với. Em xin chân thành cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dòng thấp vậy bạn kt lai vcore di bạn

mình đã kiểm tra lại và thay con ic nguồn cpu isl6262 nhưng vẫn không được

Các Pin:

- 20 : 19v (Vin)

- 22,31: 5V (PVCC)

- 44: 3,3v (VR_On)

vậy mà sao em mở nguồn cpu không biết nữa mong bạn giúp đỡ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this