lqv77

Tài liệu Hướng dẫn chuyển share Toshiba Satellite M840 - TL BY3C

Recommended Posts

e mới vọc mà giờ làm đi làm lai toàn bị chạy tắt thôi(chưa lên hình) .mà lạ là gỡ RAM ra la chạy hoài ko tắt .gắn ran vào chay tí la tắt .có ai giúp mình với :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now