Sign in to follow this  
phambaubi

Dell Vostro 1450 kêu 8 bip !!!

Recommended Posts

Em có con Dell Vostro 1450 lên hình , vào win mini bình thường , nhận mạng ,...có điều nó cứ kêu 8 tiếng bip hoài .
Anh nào biết lỗi này và cách khắc phục chỉ giúp em .
Em cám ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em có con Dell Vostro 1450 lên hình , vào win mini bình thường , nhận mạng ,...có điều nó cứ kêu 8 tiếng bip hoài .

Anh nào biết lỗi này và cách khắc phục chỉ giúp em .

Em cám ơn.

Trước hết kiểm tra ngày giờ có lưu được không vì hết pin CMOS cũng kêu tít tít.

Tháo bàn phím.

Tháo cặp tụ như hình (hoặc nối đường AUD_PC_BEEP (chân 10 IC sound) xuống mass).

13879333_1156560537723789_86731235961068

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn.

Con này bị set đánh Lan , tháo hết Lan ra nó vẫn kêu beep, cài win vào thì màn hình xanh , chắc lỗi con HM67 rồi , nên em thử thay nó bằng con khác , xong thì ok nhưng chạy khoảng 1 hồi sau nó lại kêu beep tiếp , có thể chạm đường nào đó gây lỗi con HM67 luôn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cám ơn.

Con này bị set đánh Lan , tháo hết Lan ra nó vẫn kêu beep, cài win vào thì màn hình xanh , chắc lỗi con HM67 rồi , nên em thử thay nó bằng con khác , xong thì ok nhưng chạy khoảng 1 hồi sau nó lại kêu beep tiếp , có thể chạm đường nào đó gây lỗi con HM67 luôn

Nếu Win vẫn chạy ổn thì tháo cặp tụ như trên để tắt tiếng beep cho nhanh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this