Sign in to follow this  
tungdo2810

asus x401 bệnh lạ nhờ ae giúp

Recommended Posts

mình đang làm con asus x401 REV 2.0

con này không có schematic thì phải, chỉ có boardview

mới đầu đo có 3v,5v, nhưng đo vài lần tiếp theo thì điện áp phía 5v sụt còn có 1,3v, mình không biết lý do tại sao

mong các cao nhân chỉ giáo

chân powergoog vẫn có 3,3v

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this