Sign in to follow this  
daonguyencm10

Lỗi ACPI BIOS ERROR

Recommended Posts

Vừa nhận 1 cái máy không cài windows được, cài w7 thì tới logo bị dump xanh.

Cài windows 8 hay 10 hoặc boot bằng mini win thì bị báo lỗi ACPI BIOS ERROR.

Đã kiểm tra ổ cứng ram, nạp BIOS mới, thay HM vẫn bị  :(

Cao nhân nào có kinh nghiệm cho em ý kiến với.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this