Sign in to follow this  
nqhuan

Asus bị đơ khi khởi động xong. Nhờ ae giúp

Recommended Posts

Con Asus K45A của mình khi bật máy lên vào màn hình destop thì bị đơ 1 lúc. Đến khi hiện cảnh báo " Do you want to change the color scheme to improve performance? " xong mình click vào dòng " Change the color scheme to Windows 7 Basic" thì dùng bớt đơ hơn là bị sao hả mọi người?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con Asus K45A của mình khi bật máy lên vào màn hình destop thì bị đơ 1 lúc. Đến khi hiện cảnh báo " Do you want to change the color scheme to improve performance? " xong mình click vào dòng " Change the color scheme to Windows 7 Basic" thì dùng bớt đơ hơn là bị sao hả mọi người?

Liên quan đến VGA.

Bạn gỡ driver VGA đi rồi cài lại, nếu ko hết cài lại Win, ko được thì lỗi phần cứng rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this