Thinh_lap2nd

Giúp đỡ asus x550lc

Recommended Posts

Tình trạng ban đầu không kích được nguồn. Sau khi bỏ ram ra đã kích được. Nhưng mất nguồn ram. Thay ic nguồn ram đã có 1.5v nhưng khi cắm ram vào test thì không kích được nguồn. Nguồn 3v và 5v sụt áp. 3.3v sụt còn 1.2v nguồn 5v mất hẳn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi mọi thứ ok, cpu ra lệnh DRAMRST#, trên thực tế nó chỉ ở mức cao ko có áp và thông qua 1 con Q được đặt áp treo 1.5v (DDR3) 1.35v (PC3L) qua trở thiên áp 2.2k đến 4.7k

Bạn nói nó lên 4.3v là vô lý!

Share this post


Link to post
Share on other sites

con này mình sửa xong từ tháng trước rồi. máy test chạy ngon lành.

mình cũng không hiểu tại sao nó lên những 4.3v đo các kiểu vẫn vậy thôi.

cuối cùng chỉ là bỏ hẳn 2 con trở 0 ôm và 470 ôm. câu 1.35v giả lệnh reset ram.

máy lên hình chạy bình thường đã được một tháng không thấy máy quay đầu

Share this post


Link to post
Share on other sites

con này mình sửa xong từ tháng trước rồi. máy test chạy ngon lành.

mình cũng không hiểu tại sao nó lên những 4.3v đo các kiểu vẫn vậy thôi.

cuối cùng chỉ là bỏ hẳn 2 con trở 0 ôm và 470 ôm. câu 1.35v giả lệnh reset ram.

máy lên hình chạy bình thường đã được một tháng không thấy máy quay đầu

:rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now