Sign in to follow this  
Trương Thái Nguyên

HD thay RT8223M bằng TPS51125

Recommended Posts

Acer 4749Z mất 3/5V, đo đạc xác định lỗi RT8233M, nhà chỉ có TPS51125 chân cẳng giống nhau (ngoại trừ chân 18), thay vào thì các chân có điện áp chuẩn, ngoại trừ chân 8 đáng lẽ 3,3V nhưng sụt còn 2,6V, dòng ăn 0,15A. Điều chỉnh nguồn xuống 3,3V cấp trực tiếp vào chân 8 dòng cũng ăn như vậy => bất thường.
Xem kỹ schematic thì chân 8 thông với chân 18 (qua PR93). Ở IC gốc thì chân 18 là ENC nên trở kháng rất cao nhưng ở con 51125 thì nó là chân VCLK trở kháng thấp nên gây sụt áp chân 8. Tiến hành dùng dao lam rạch đứt PR93 (nó là mạch in trên main), chân 8 đủ 3,3V, dòng ăn 0,06 vẫn hơi cao nhưng main chạy ngon lành.
14705731_1227497807296728_56047874412810

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this