tuanvpss

gigabyte h61m-ds2 shutdawn tự kích lại

Recommended Posts

e đã fix song các bác nhé do lỗi đường pcie_wake đo trở r298 mã main h61m-ds2 1 đầu có 3v3 vdual đầu bên kia ov nó đây rồi ,kẹp ríp thử và shutdawn ngon lành ,tiến hành thay con trở khác và đo lại nhưng thấy thiếu chỉ có 2v3 tiếp tục lần mạch thì đường pcie_wake có ăn vào lan sờ thử ic lam thấy có nóng nhẹ liền xả bỏ ic lan và điện áp đã đủ tiến hành thay ic lan mới ,đo áp tất cả ok shutdawn ok .kết luận do chập nhẹ ic lan dẫn đến mất áp 3v3 đường pcie_wake.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now