Sign in to follow this  
lqv77

Hướng dẫn làm BIOS Clear ME

Recommended Posts

a vinh cho em hỏi là em có con AIO chạy i7 thế hệ 7 nó chạy con bios winbon 25q64   em clear me  file bios sau đó chép vào con bios  mx 25l6473    nhưng khi đóng vào máy - thì cài win không được bị báo lỗi  là sao vậy ? 

thanks a!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this