Sign in to follow this  
lenhatbang

Foxconn G41MX chân ram 236 chạm max(ram 2)

Recommended Posts

Tình hình là main chạm nguồn 12v đã fix xong ==> chạy có ram hay không có ram đều tới Code E0E0 là reset liên tục

Tiến hành đo:

-có bus ram 0.96v

-có nguồn ram 1.92v

-chân 238 có 3v3

-chân 119 có 3v3

-chân 120 = 2.6v

-chân 236 chạm Mass

==> xong kẹp nguồn 3.3v vào chân 236 không thấy linh kiện nào nóng hết, ai có cao kiến gì chỉ mình với!

Share this post


Link to post
Share on other sites

vậy mình câu trực tiếp 3v3 hay làm gì bạn?

Bó tay thanh niên! Đã nói rõ đó là chân DỮ LIỆU, áp KHÔNG THỂ LÀ 3V3 mà cứ đòi câu 3v3 vào là sao? Đã là chân dữ liệu thì cứ để cho nó yên đi, DDR2 thì quan tâm chân 236 làm gì cơ chứ. Quan tâm 119, 120, 238 đê.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không, ý mình hỏi chân 120=2.6v thì mình giải quyết ntn để nó có 3.3v

119, 120 là chân SMB_DATA và SMB_CLK, đó cũng là 2 chân dữ liệu, chúng thông với clock (có thể qua trở 33 ohm) và qua 1 trở rồi mới nối vào 3v3 (để tạo mức 1 cho dữ liệu), nếu câu trực tiếp 3v3 thì chỉ có mức 1, ko có mức 0 thì làm gì có dữ liệu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

119, 120 là chân SMB_DATA và SMB_CLK, đó cũng là 2 chân dữ liệu, chúng thông với clock (có thể qua trở 33 ohm) và qua 1 trở rồi mới nối vào 3v3 (để tạo mức 1 cho dữ liệu), nếu câu trực tiếp 3v3 thì chỉ có mức 1, ko có mức 0 thì làm gì có dữ liệu?

Khéo lại phải giải thích vì sao lại có mức 1 và mức 0 đó. Hay nó là cái gì mới ác ka ka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this