Sign in to follow this  
huynhphuocvu

gigabye h61m-ds2 rev 4.0 ,mất nguồn cpu

Recommended Posts

 Main đo nhanh thấy nguồn ram =1.5v , nguồn chipset =1.05 v vol 1.8 đủ ,nguồn 1.05 đủ ,nguồn ,nguồn 0.95 vitt đủ ,lệnh từ i/o :: vr_rdy 3.3vol..lệnh,pch_vrmpwrgd ;3.3 vol .vcc1.05 en đủ 1.05 , DPWROK =3.3 vol , PWROK1 =3.3vol  ,VCC18_EN = 1.78 ,mất nguồn cpu , mất cpurst, đã thay sio, thay  ic 95836, nạp bios

đền đây chưa có phương án xử lý nhờ mấy bác giúp đỡ
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/4/2017 at 21:47, chuductrong đã nói:

Đập tứ tung cuối cùng bệnh nặng hơn. dòng H61 cứ các Q mà sả. 

người ta nói không biết thì dựa cột nhé thớt kia đã viết ra những lệnh mình nghĩ bạn chưa chắc đã biết đo đâu 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this