Sign in to follow this  
lqv77

Cổng HDMI trên máy RT809F dùng làm gì?

Recommended Posts

Rất nhiều bạn hỏi tôi câu hỏi này. 

 

Tôi cũng không biết, nên đã tìm kiếm câu trả lời từ rất lâu.

 

Hôm nay, tiếp tục tìm kiếm thì nhận được câu trả lời từ admin của trang:

 

http://www.ifix.net.cn/thread-5107-1-1.html

 

Trang chủ nhà sản xuất RT809F.

 

Đại loại:

 

Cổng HDMI dùng để nạp chương trình một số (rất ít, rất hiếm) bo mạch qua dạng thức ISP HDMI.

 

Đại loại là nó cũng nạp được, nhưng rất rất ít. Theo mình chủ yếu là "marketing" là chính. Không phải có HDMI là nạp được.

 

Vài hình ảnh minh họa:

 

202154l2fgp788sfgwzfs8.jpg

 

202151kbgxxgxu8bznx00d.jpg

 

202156of57te9w3lqa9a79.jpg

 

202158rzza487psk48a88g.jpg

 

202159v4s6pxhsoql6j9ff.jpg

 

Tham khảo thêm tại link:

 

http://www.ifix.net.cn/thread-5107-1-1.html

 

http://www.ifix.net.cn/thread-5108-1-1.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this