Sign in to follow this  
HỔ CON

chia se kinh nghiệm fix lỗi mất vcore, treo máy khi boot của Asrock h61 h71

Recommended Posts

hôm nay gặp 2 con h71-dgs 

1 con khởi động bình thường, cứ ấn f1, f2 là treo máy

1 con chập vcore fix xong lỗi ra vcore bình thường lại bị giống con bên trên

em sửa khu vực con u1006 đã thành công cả 2 con nhé,

Chi sẻ cho ae ai gặp pan giống vậy thì có thể thử, ai có cách khác cũng chia sẻ để em tham khảo với

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31/5/2017 at 15:54, HỔ CON đã nói:

hôm nay gặp 2 con h71-dgs 

1 con khởi động bình thường, cứ ấn f1, f2 là treo máy

1 con chập vcore fix xong lỗi ra vcore bình thường lại bị giống con bên trên

em sửa khu vực con u1006 đã thành công cả 2 con nhé,

Chi sẻ cho ae ai gặp pan giống vậy thì có thể thử, ai có cách khác cũng chia sẻ để em tham khảo với

nghia la thay con u1006 ha ban 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this