Recommended Posts

trung tâm laptop LD chuyên phân phối main laptop trên toàn quốc 
dt 0965.030.032 mir DŨNG
Lis main DELL
Main Dell Inspiron 14R ( N 4010 ) share: 1.500k 
Main Dell Inspiron 14R ( N 4010 ) VGA rời: 1.500k
Main Dell Inspiron 14R ( N 4020 ): 1.200k
Main Dell Inspiron 14R ( N 4030 ): 1.300k, VGA rời giá 1100k 
Main Dell Inspiron 14R ( N 4050 ): 1.100k
Main Dell Inspiron 14R ( N 1464 ): 1.300k
Main Dell Inspiron 15R ( N 1564 ): 1400k
Main Dell Inspiron 17R ( N 1764 ): 1.500k
Main Dell Inspiron 14R ( N 4110 ): 1.500k
Main Dell Inspiron 15R ( N 5110 ): 1.400k
Main Dell Inspiron 15R ( N 5050 ): 1.300k
Main Dell Inspiron 3420 Core I thế hệ 3 : 1.300k
Main Dell Inspiron 3520 Core I thế hệ 3 : 1.600k
Main Dell Inspiron 5420 (Audi) Core I thế hệ 3 : 1700k
Main Dell Inspiron 5520 (Audi) Core I thế hệ 3 : 1800k
Main Dell Inspiron 14Z ( N 411z ) core i3: 2.100k
Main Dell Inspiron 14Z ( N 5423 ) core i3: 1T800k
Main Dell Inspiron 14Z ( N 5423 ) core i5: 2T200k
Main Dell Inspiron 14Z ( N 5423 ) core i7: 3.500k
Main Dell Inspiron 5421 / 3421 core i3: 2.200k
Main Dell Inspiron 5421 / 3421 core i5: 2.500k
Main Dell Inspiron 5521 / 3521 core i3: 2.500k
Main Dell Inspiron 3531 Celeron: 2.000k
Main Dell Inspiron 5521 / 3521 core i5: 3T000k
Main Dell Inspiron 5437 / 3437 core i3 : 2.400k
Main Dell Inspiron 5437 / 3437 core i5 4200 : 2800k
Main Dell Inspiron 5537 / 3537 core i5 4200 : 3.500k
Main Dell Inspiron 5537 / 3537 core i3 4200: 2500k
Main Dell Inspiron 5437 / 3437 core i7 4500 : 4.500k
Main Dell Inspiron 7537 core i3 4010u : 2500k
Main Dell Inspiron 7537 core i5 4200u : 3.000k
Main Dell Inspiron 5447 / 5547 / 5442 / 5542 core i3 : 2.500k
Main Dell Inspiron 5447 / 5547 / 5442 / 5542 core i5 : 3.000k
Main Dell Inspiron 5447 / 5547 / 5442 / 5542 core i7 : 5.500k
Main Dell Inspiron 5448 / 5548 core i7 : 5.500k
Main Dell Inspiron 3442 core i3 : 2.800k
Main Dell Inspiron 3442 core i5 : 3.500k
Main Dell Inspiron 3442 core i7 : 5.500k
Main Dell Inspiron 7437core i5: 3000k
Main Dell Inspiron 7437core i7: 5.500k
Main Dell Inspiron 7737 core i7 VGA rời: liên hệ
Main Dell Inspiron 7447core i7: 5.500k
Main Dell Studio 1555 : 1.800k
Main Dell Studio 1457 : 1.800k
Main Dell Studio 1458 : 1.800k
Main Dell Vostro 3350 : 1.500k
Main Dell Vostro 1450 : 1.300k
Main Dell Vostro 3450 : 1.500k
Main Dell Vostro 3550 : 1.600k
Main Dell Vostro 2420 : 1.300k
Main Dell Vostro 3460 : 1.800k
Main Dell Vostro 3560 : 1.600k
Main Dell Vostro V131 core i5 : 2.800k
Main Dell Vostro 2421 core i3 : 2.200k
Main Dell Vostro 2421 core i5 : 2.600k
Main Dell Vostro 2521 core i3 : 2.500k
Main Dell Vostro 2521 core i5 : 3.000k
Main Dell Vostro 3360 core i5 : 2.500k
Main Dell Vostro 5460 core i3 : 2.500k 
Main Dell Vostro 5460 core i5 : 3.000k 
Main Dell Vostro 5560 core i3 : 2.500k
Main Dell Vostro 5560 core i5 : 3.000k
Main Dell Vostro 5470 core i3 : 3.000k
Main Dell Vostro 5470 core i5 : 3.000k
Main Dell Vostro 5470 core i7 : 4.500k
Main Dell Vostro 3446 core i3 : 2.500k
Main Dell Vostro 3446 core i5 : 3.000k
Main Dell Latitude E 6330 core i5 : 2.600k
Main Dell Latitude E 6410 : 800k
Main Dell Latitude E 6510 VGA rời: 2.000k
Main Dell Latitude E 6420 : 800k
Main Dell Latitude E 6430 : 1.300k
Main Dell Latitude E 6520 VGA rời : 1.300k
Main Dell Latitude E 6530 VGA rời : 1T300k
Main Dell Latitude E 5510 : 1.300k
Main Dell Latitude E 5520 : 1.300k
Main Dell Latitude E 3330 core i5 : 2.800k
Main Dell Latitude E 3440 core i3 4010 : 2.000T k
Main Dell Latitude E 3540 core i5 4010 : 2.500k
Main Dell Latitude E 3440 core i5 4200 : 3.000k
Main Dell Latitude E 3540 core i5 4200 : 3.000k
Main Dell Latitude E 7240 core i7 : 5.500k
Main Dell Latitude E 7440 core i5 : 3.500k
Main Dell Alienware M14x R3/R4 Haswell: 5.500k
Main Dell XPS 12 - 9Q23 core i7 3687u : 5.500k
Main Dell XPS 12 - 9Q33 core i7 4500u : 6.000k
Main Dell XPS 13 - L321x core i5 2467m : 4.500k
main dell latitude E6400 core 2 :700k
main dell vostro 1014-1015 core 2 :1t200
main dell e5520 core i : 900k
main dell e5520 vostro core i :1t800k
main dell 5537 - 3537 core i3 : 2t800k
main dell 5537 - 3537 core i5 :3t500k
main dell 5737 - core i5 :3t500k
main dell 7537 core i3 :2t500k
main dell 7537 core i5 :3t500k
main dell 3542 core i3 :2t800k
main dell 3542 core i5 :3t500k
main dell 3543 core i3 :2t00k
main dell 3542 core i5 :2t500k
main dell 3460 core i3 :2t500k 
main dell 3460 core i5 giá 3t00k
main dell a80j core 2 :800k

********************Mainboard laptop Asus chính hãng,98% new nguyên zin 100% ********************
Main Asus K42 -------------------------> 1T800k
Main Asus A43 VGA rời / share--------> 1.300k
Main Asus K43 VGA rời / share:-------> 1.500k
Main Asus X44 / K84 ------------------> 1.200k
Main Asus K43 cpu dán i3 -------------> 1.400k
Main Asus K53 cpu dán i3 -------------> 900k
Main Asus K53 VGA rời / share ---------> 800k
Main Asus K45 VGA rời / share ---------> 1.600k
Main Asus X45 VGA share --------------> 1.8000k
Main Asus X45 cpu dán i3 VGA share --> 1.800k
Main Asus K54 VGA share --------------> 1.400k
Main Asus K55 VGA rời / share ---------> 1.700k
Main Asus N56 VGA rời-------------------> 3.000k
Main Asus X202 E Celeron -------------> 1.200k
Main Asus X202 E core i3 --------------> 1.800k
Main Asus X301 VGA share---------------> 2.200k
Main Asus X401 VGA share---------------> 1.200k
Main Asus X501 VGA share---------------> 1.200k
Main Asus X301 cpu dán i3------------------> 1.600k
Main Asus X401 cpu dán i3---------------> 1.600k
Main Asus X501 cpu dán i3---------------> 1.600k
Main Asus S46 i3 ------------------------> 2T300k
Main Asus K46 i3 ------------------------> 2.300k
Main Asus K56 i3 ------------------------> 2.200k
Main Asus X450C i3 ---------------------> 3.000k
Main Asus X450L i3 ---------------------> 3.200k
Main Asus X551 Celeron ---------------> 2.200k
main asus x201 core i3 ----------------> 1t400k
main asus ux303 l core i7 -------------->5t600k
main asus k54 ------------------------>1t200k
main asus k55 vd ------------------->1t600k
main asus g46v ----------------->3t500k
main asus f554 core i3 ----------->2t700k
main asus f554 core i5 ----------->3t200k
main asus x555ld core i3 ---->2t700k
main asus x555ld core i5 ------------>3t200k

*******************MainBoard laptop SONY( cam kết hàng mới 100%, 98%) **************************

main sony EA-EB-mbx 223 vga sahre-------------> 1000k
main sony NW-mbx 218 vga sahre ------------->1000k
main sony S-mbx 216 vga sahre-------------> : 1200k
main sony F1-mbx 235 -------------> 2300k

main sony cw mbx 214-mbx 216 -------------> 1800k
main Sony sz-mbx 170 vga rời -------------> 1500k
main Sony Sr -mbx 190 vga share------------->1200k
main Sony Fz -mbx 165 vga sahre-------------> 1100k
main Sony Bz- mbx 193 vga sahre -------------> 1200k
main Sony NR-mbx 182 vga sahre ------------->1100k
main Sony Ya-Yb-mbx 238 vga sahre ------------->2400k
main Sony Cr-mbx 177 sahre -------------> 1300k
main Sony sve14-mbx 273,mbx 276 ------------->2800k
main Sony Fj vga sahre -------------> 1200k
main Sony sve17 mbx 276 ------------->2500k
main Sony Nr -mbx 182 vga sahre ------------->1200k
main Sony y2-mbx 229 vga sahre i5 ------------->2500k
main Sony EH- mbx 247--------------> 900k
main Sony S- mbx 216 vga sahre -------------> 1300k
main Sony Fs-mbx 143- vga sahre ------------->1100k
main Sony Fe- mbx 149 vga sahre ------------->1000k
main Sony Svt14- mbx 278-i5 onboard ------------->3000k
main Sony El-mbx 252 amd -------------> 2500k
main Sony Svt11-mbx 265 i5 onboard -------------> giá 3500k
main Sony SVt11 mbx 265 i7 onboard -------------> 4500k
main Sony EG-mbx 250 vga sahre -------------> 2T000k
main Sony SA-Sb-Sc- mbx 237 i5 onboard ------------->2500k
main Sony Sve15 mbx 266, vga sahre -------------> 2800k
main Sony sve15 mbx 268 vga sahre -------------> 2300k

main Sony sve15 mbx 269 vga sahre -------------> 2600k
main Sony sve15 mbx 270 vga sahre -------------> 2200k
main sony svs13 mbx 259 i5 vga sahre ------------->3500k, mbx 260 -------------> 3200k
main sony svf142 i3 vga sahre -------------> 2200k, rời -------------> 2500k
main sony svf142 i5 sahre -------------> 2T800k
main sony svf152 i3 giá -------------> 2400k, i5 -------------> 2T800k
main sony svf152 i3 vga rời-------------> 2tr5, i5 vga rời -------------> 3tr5
main sony svf15a i3 vga sahre -------------> 3200k, vga rời -------------> 3500k
main sony svf15a i5 vga sahre -------------> 3500k, vga rời -------------> 5000k

main sony svf14a i3 vga rời -------------> 2500k
main sony svf14a i5 vga rời -------------> 3500k
main sony svf143 thế hệ 4 core i3 vga on giá 2T300k
main sony svf143 thế hệ 4 core i3 vga rời giá 2T500k
main sony svf143 i5 thế hệ 4 giá 3200k,cad rời giá 3500k
main sony svf153 i5 thế hệ 4 vga sahre giá 3T000k
main sony svf153 i5 thế hệ 4 vga rời giá 3T500k


************** mainboard laptop hp ( hàng mới 100%, 98% )************
main hp 4540s hm77 sahre ----------->1T600k
main hp 450-g1 hm86 sahre giá -----------> 1T500k
main hp 450-g1 vga rời ----------->1T500k
main hp 4430s hm65 vga sahre -----------> 900k
main hp cq42 vga sahre -----------> 1500k
main hp 4420s vga sahre -----------> 900k
main hp 4530s vga sahre giá ----------->1400k
main hp 4540 vga sahre -----------> 1500k
main hp dv6 vga giá ----------->1T100k
main hp dm4 vga sahre giá ----------->1T100k

main hp dv4 core 2 vga sahre giá ----------->1T000k 
main hp 1000 vga sahre hm 76 giá -----------> 1T400k
main hp elibok 8460-8440 giá ----------->900k
main hp 4520s vga sahre ----------->1T100k
main hp envy 14 vga sahre giá ----------->1900k
main hp g4=cq43 ,hp 430,hp 630 hm55= 
hm65 vga sahre giá ----------->900k
main hp g4 hm76 vga sahre giá ----------->1T400k
main hp 13t vga sahre giá ----------->1T800k
main hp dv3000 giá ----------->1T00k
main hp 4410s core 2 ram2 giá ----------->900k
main hp dv7=dv6 vga sahre giá ----------->1500k
main hp hdx16 vga sahre giá ----------->1500k
main hp 515 cpu amd giá ------------>700k
main hp 510 cpu intell giá --------->1t000k
main hp 8560p cpu core i giá ---------->1t200k
main hp 8560w main core i giá ------------------>1t500k
main hp 8470p core i giá ------------------>1t000k
main 8460p core i giá --------------->800k
main hp 8570w core i giá ---------1t700k
main hp x360 core i7 giá ---------7000.000k
main hp 6420s core 2 giá --------->700k
main hp 6430s core 2 giá --------->800k

*************************mainboard laptop acer********************************

main acer d725=d525 vga sahre giá ---------->900k

main acer 4733 vga sahre ---------->900k
main acer 4743 vga sahre giá ---------->1T00k
main acer 3830 vga sahre giá ---------->1T900k
main acer 4750=4752 vga sahre giá ---------->1T500k
main 
acer 4741 vga sahre giá ---------->1T100k
main acer 5750=5742 vga sahre giá ---------->1T500k
main acer 5723 vga sahre giá ---------->1T200k
main acer v3-471 i3 onboard vga sahre giá ---------->1T500k
main acer e1-571 hm76 vga sahre giá ---------->1T600k
main acer v5-471 hm 76 vga share giá ---------1t500k
mainn acer 4740 core i vga share giá ---------1t400k


Mainboard laptop toshiba( hàng mới 100%,98% )

main TSB c645 vga sahre giá -------->1500k
main TSb c640 vga sahre giá -------->1500k
main TSb c655 hm65 vga sahre -------->1T700k
main TSB l635 hm65 vga sahre giá -------->1T700k
main TSB l735 hm65 vga sahre giá-------->1T800k
main TSB l510 core 2 vga sahre giá -------->1T00k
main TSB l510 core i vga sahre giá -------->1T300k
main TSB C655 hm65 vga sahre giá -------->1500k
main TSB l300 ram3 vga sahre giá -------->1T200k
main TSB c840-l840 vga sahre giá -------->1T700k
main TSB l745- l740 vga sahre giá -------->1T700k
main TSB m900 vga sahre giá -------->1T300k
main TSB m500 vga sahre giá -------->1T300k
main TSb l300 vga sahre giá -------->1T400k
main TSB a500 ram 3 vga sahre giá -------->1T300k
mainboard laptop lenovo ( hàng mới 100%, 98%)

main Lenovo ibm T61 zin vga sahre giá -------->1200k
main Lenovo T400 zin vga sahre giá -------->800k
main Lenovo T410 vga sahre giá -------->900k
main Lenovo g480-g580 vga sahre giá -------->1T600k
main Lenovo G460 vga sahre giá -------->1T300k
main Lenovo g530 vga sahre giá -------->1T300k
main lenovo G550 vga sahre giá -------->1T300k
main Lenovo b460 vga sahre giá -------->1T800k
main Lenovo B470 vga sahre giá -------->1T800k

post-86936-0-89967700-1498614368_thumb.jpg

post-86936-0-33879000-1498614372_thumb.jpg

post-86936-0-94991300-1498614375_thumb.jpg

post-86936-0-97714000-1498614380_thumb.jpg

post-86936-0-65230000-1498614394_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now