Sign in to follow this  
Trương Thái Nguyên

Chrome không vào được Google

Recommended Posts

Gõ từ khóa trực tiếp trên thanh địa chỉ hoặc gõ hẳn google.com nhưng vẫn không vào được, nó cứ quay vòng vòng, trên PC lẫn điện thoại đều bị, nhưng DÙNG EDGE THÌ BÌNH THƯỜNG, trong khi Chrome là sản phẩm của Google lại ko vào được???
Không biết có phải lỗi chung không hay chỉ riêng nhà mình? Mạng của Viettel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this