Sign in to follow this  
Mr.Phương

GA-B75M-D3V (Rev2.0) Chạy ngắt.

Recommended Posts

Mình có con main GA-B75M-D3V (Rev2.0)

Lúc đầy chưa cắm ram, còi bíp kêu đòi ram. Nhưng khi cắm ram vào thì nó xảy ra hiện tượng chạy ngắt.

Mong anh em chỉ giúp phương hướng để mình không bị lầm đường lạc lối.

Rất cám ơn anh em!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/10/2017 at 15:34, Mr.Phương đã nói:

Mình có con main GA-B75M-D3V (Rev2.0)

Lúc đầy chưa cắm ram, còi bíp kêu đòi ram. Nhưng khi cắm ram vào thì nó xảy ra hiện tượng chạy ngắt.

Mong anh em chỉ giúp phương hướng để mình không bị lầm đường lạc lối.

Rất cám ơn anh em!

tiếp xúc của khe cắm với ram chưa thật tốt, nếu tiếp xúc ok thì nạp lại bios

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this