Sign in to follow this  
Máy Tính Thông Tuấn

Phải reset mật khẩu mới vào được

Recommended Posts

A Vinh và các bạn ơi! Sau khi nâng cấp thì mỗi lần đăng nhập lại thì toàn là báo lỗi sai pass, mà trước đó cũng đã reset vài lần pass mới vào được, e đang dùng thế này nhưng lát đăng xuất ra là trang lại báo sai Pass, rồi phải reset lại pass trong email! Các bạn bị vậy không!???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this