Sign in to follow this  
nghia_st

AE GIÚP CON ASUS X455L VỚI

Recommended Posts

mình nhận của khách con asus x455l lúc đầu cấm adapter vào máy ăn dòng rồi ngắt, đo thử thấy mất đầu vào, đo kiểm tra thấy cực G fet đầu vào mất áp tiến hàng kiểm tra thấy fet sạc bị chạm, thay fet sạc máy có nguồn kích lên hình, nhưng khi gắn pin vào thi máy ăn dòng sạc liền nhưng lên cái rồi mất nguồn, fet sạc lại bị chạm thủn tiếp, do pin bị hết, tiến hành thay thử pin thì kích được nguồn lên hình nhưng không sạc, máy cấp dòng không lên, fet sạc không thủn nhưng nguồn vào lại mất, tháo pin ra thì lại có nguồn vào bình thường, hiện tại chỉ kích được bằng pin, muốn kích nguồn bằng adapter thì phải bỏ pin,  do không có sơ đồ và kinh nghiện còn non nên không biết kiểm tra thế nào? xin ae có kinh nghiệm giúp với

Share this post


Link to post
Share on other sites

bạn cho mình tọa đọ con  fet sạc với, mình chưa sửa lap bao giờ, tìm sơ đồ mà chưa thấy. nó đang bị sạc pin ko vào và tháo pin ra chỉ có adapter thì ko kich đc nguồn, chỉ có pin thì lên hình là mất do hết pin (đo đc có 6v7 trên chấu pin), đèn báo sạc vẫn đỏ nhưng ko sạc đc, ko có con gì nóng hết.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24/9/2017 at 22:49, Nghĩa_ck đã nói:

Main này dùng 2 con fet thuận mở nguồn đầu vào!

Tỏ ra nguy hiểm quá. 735 mà dùng fet thuận. Biết thì chỉ ko biết chỉ bậy người ta làm theo tội người ta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this