Sign in to follow this  
Ezhelp

Đây là công cụ nâng cao khả năng hỗ trợ và truy cập từ xa an toàn

Recommended Posts

EzHelp là công c h tr khách hàng, s mang li s hiu qu hơn, tăng năng sut công vic và thc hin tt nhanh chóng các công vic nh kh năng h tr t xa vượt tri.

 

Đây có th được xem là công c cho tương lai, tiết kiêm thi gian và công sc qua mt không gian o mà thc hin công vic thì là tht. Giao din s dng tr nên đơn gin hơn và an toàn hơn c.

Nh vy mà công c này h tr mượt mà hơn, nhanh hơn nh s tích hp và luôn luôn ci tiến.

Ezhelp luôn mong mun tr nên tht s mnh m và tht tế là công c này ngày mt mnh lên vì được s dng rt rng rãi t Hàn Quc.

không nhng diu khin trên máy tính mà công c này còn h tr kết ni t xa qua mi thiết b.

Bn có th Download ti đây để được trãi nghim free nhé !

https://www.ezhelp.vn/appdownload/ezhelp

hai_long.png

ezMobile.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this