Sign in to follow this  
laptopdaknong

Sony SVF15C29W Bệnh Lạ Xin Các Anh Giải Cứu

Recommended Posts

Tình hình là em nhận khách con sony svf15c29w chạy đúng 30p tắt không hơn không kém 1 giây nào em đã thay SIO, HM77, Rom, Thay Nguyên con rôm khác từ máy đang chạy qua luôn, Thay ic nguồn cpu, thay Hết dàn tụ CPU thay cả dàn fed CPU, thay tụ 3v5v, thay ic nguồn 3v5v... thay ram khác thay ic nguồn ram...Kết quả vẫn chạy đúng 30p tắt.......Mong các anh giải cứu giúp em pan này..e xin cảm ơn và hậu tạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this