nelsons

nhờ ae giúp đỡ không lưu được file bios

Recommended Posts

em lưu file bioss con AIO pavilion 27  chạy cpu 7th, ram PC4,  bios  WINBON25Q64FVS

em lấy bios con này bỏ vào máy đọc rom lưu file nó lại, quá trình đọc chép bình thường, nhưng để kiểm trứng lại, em cũng lấy file đó chép vào con bios khác winbon 25q64fv rồi đóng vào con máy đó luôn xem file lưu có ok không, nhưng khi khởi động máy thì nó không lên hình thật khó hiểu.

nhờ  ae hướng dẫn giúp e giải quyết bài toán này cái , thanks !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now